Depolama

Koyacak yer sıkıntısı çektiğiniz kısmı veya bir evin bütün eşyası olması halinde eşyalarınızı havalı naylon, ip, karton koli ve mukavva-sunta silindirik fıçılara koymak sureti ile liste halinde teslim alıyor ve daha sonra bir hafta öncesinden bildirmeniz halinde liste halinde teslim ediyoruz. Biz de kaldığı her ay için de sizden kira alıyoruz.

Eşyalarınız depolamadan önce sel, çalınma, ve her türlü afet için sigortalanır ve depodaki yerine alınır. Depolanan eşyalar için artık hiçbir yer değişikliği söz konusu olamaz. Eşyalar uygun bir biçimde yerleştirildikten sonra üstleri uygun ambalaj malzemeleriyle örtülür, Tahta konteynırlara konulması uygun görülen eşyalar konteynırlara yerleştirilir numaralandırılır ve sandıklar teslimata kadar açılmayacak bir şekilde mühürlenir veya kilitlenir.

Storage 

In case you have a shortage of space or a whole house, all items are packed in cool nylon, rope, cardboard boxes and cardboard-chipboard cylindrical barrels. We get rent from you for each month.

Your belongings are insured for storing, stealing, and all kinds of disasters before storing and are taken to the warehouse. No change of location is possible for stored items. After the items are properly placed, their tops are covered with suitable packaging materials. The items that are deemed suitable to be placed in wooden containers are numbered in containers and the crates are sealed or locked in such a way that they cannot be opened until delivery.

The numbers are based on self-reported data from students, because transcripts don’t always indicate assignment helper for https://assignment-helpers.com/ whether a course was remedial, the study says.